VG Vektklubb, 19.10.2014

Dobbelside i VG papirutgave, 19.10.2014